Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Οι χρήστες του ιστοτόπου μας, είτε τον επισκέπτονται απλώς είτε προβαίνουν σε αγορά μέσω του e-shop μας, με την ενέργειά τους αυτοί αυτόματα θεωρείται ότι συναινούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι διατυπωμένους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Συνεπώς, σε πείρπτωση διαφωνίας, ο υποψήφιος επισκέπτης , καλείται να απέχει από κάθε χρήση του ιστοτόπου , ( επίσκεψη ή παραγγελία) εκ του ηλεκτρονικού καταστήματος

Γενικοί Όροι

Η εταιρεία μας- ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, Είναι δε υποχρεωμένη, να ενημερώνει σχετικά, τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Κατάρτιση συμβάσεων

Οι συμβάσεις που καταρτίζονται δια του ηλεκτρονικού καταστήματος με την εταιρεία μας και τον εκάστοτε καταναλωτή, διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το δίκαιο του Καταναλωτή και χρησιμοποιείται αποκλειστικώς η ελληνική γλώσσα.

Ευθύνη Καταστήματος- Πωλητή

Ο Πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Πέραν των προαναφερθέντων δηλαδή της προβλεπομένης ευθύνης του Πωλητή στην περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) τυχόν υποστεί ο αγοραστής λόγω της περιήγησής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή καθώς και χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε στην περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας, της καθυστερημένης ή της απουσίας παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον αγοραστή κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και, σε κάθε δε περίπτωση προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας προϊόντος εκ μέρους του, για την διαθεσιμότητα ή έλλειψη των προϊόντων καθώς και το χρόνο παράδοσής τους.

Μετάθεση κινδύνου- σφαίρα επιρροής

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πωλητής παραδίδει στον αγοραστή τα προϊόντα με χρήση ταχυδρομικής αποστολής ( ΕΛΤA –courrier), ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον πελάτη, MONO όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζει ο πελάτης και είναι διάφορο του μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων από τον Πωλητή στον μεταφορέα ( βοηθό εκπλήρωσης), εάν ο μεταφορέας έχει λάβει εντολή από τον πελάτη να μεταφέρει τα προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον Πωλητή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του πελάτη έναντι του μεταφορέα.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ο αγοραστής δικαιούται να μην ολοκληρώσει την διαδικασία παραγγελίας προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Μέχρι και το τελευταίο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας, ο αγοραστής δύναται να επιλέξει την επιλογή «Ακύρωση», η οποίο ευρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με την επιλογή αυτή, η διαδικασία της παραγγελίας προϊόντος διακόπτεται αμέσως και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν εκατέρωθεν ο Πωλητής και ο αγοραστής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή έχετε παραλάβει διαφορετικό προϊόν από αυτό που έχετε παραγγείλει

Α. Μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επικοινωνώντας με το κατάστημα μας αφού παραλάβετε, τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail για να μας γνωστοποιήσετε το πρόβλημα και να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της αποστολής.

Β. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση για να γίνει δεκτό. Αυτό σημαίνει ότι : .Δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί με κανένα τρόπο καθώς και να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του.

Γ. Να συνοδεύεται από τα παραστατικά αγοράς του (απόδειξη λιανικής , τιμολόγιο πώλησης)

Δ. Το ελαττωματικό προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με το ίδιο προϊόν ή ομοειδές (σε περίπτωση αποστολής λάθος προϊόντος μόνο με το σωστό)

ΠΡΟΣΟΧΗ(!!!) Τα έξοδα επιστροφής τα χρεωνόμαστε εμείς μόνο σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή δικού μας λάθους. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται ο πελάτης τα έξοδα μεταφοράς.

Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας του.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις

• Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. (Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί , πλυθεί, καταστραφεί η συσκευασία τους δεν μπορούν να επιστραφούν)

• Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το κατάστημά μας είναι υποχρεωμένο να στείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

• Η επιστροφή γίνεται στο κατάστημά μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αυστηρά μέσα σε 14 ημέρες από την ημέρα που μας δηλώσατε την υπαναχώρηση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

• Η επιστροφή γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το κατάστημά μας για την αποστολή των προϊόντων σε αυτόν καθώς και τα έξοδα επιστροφής.

• Ακολούθως, το κατάστημά μας υποχρεούται να σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε καθώς και τα έξοδα παράδοσης (εξαιρουμένων τυχόν συμπληρωματικών εξόδων λόγω επιλογής του πελάτη να χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο παράδοσης από τον οικονομικότερο τρόπο που προσφέρουμε εμείς) εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε και θα ελέγξουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής, χωρίς να του χρεωθούν τυχόν έξοδα για την επιστροφή.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ανήκει στον Έμπορο ή στους Κατασκευαστές που αντιπροσωπεύει , κατά περίπτωση. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οι απεικονίσεις, τα γραφικά, , τα αρχεία επισκεψιμότητας, τα αρχεία εικόνας και γενικώς κάθε είδους αρχείο και η διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενδέχεται επιπλέον η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει υλικό και εικόνες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους. Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, φόρτωση (download), αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H εταιρεία μας στην οποία ανήκει το ηλεκτρονικό κατάστημα, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους και την αγοραπωλησία προϊόντων.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι απλή και εύκολη στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η πολιτική απορρήτου που εκτίθεται κατωτέρω και την οποία καλείστε να μελετήσετε με προσοχή περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα μας, τη χρήση αυτών , τη διασφάλιση των συναλλαγών σας , την ασφαλή πλοήγηση, των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Ασφάλεια συναλλαγών –ασφαλής πλοήγηση

Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το e-shop.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του e-shop.gr.

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας.

Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

 

Επιπλέον σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση καλείστε να πληροφορηθείτε διαβάζοντας κατωτέρω, την Πολιτική Απορρήτου.

 

Ταυτότητα Επιχείρησης 

Επωνυμία:LACOR LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α.Φ.Μ.: 996974028

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΔΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 5 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 148446502001